داوران همایش

بسم الله الرحمن الرحیم 

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 

 

اسامی داوران مقالات اولین همایش قرآن و روانشناسی به ترتیب حروف الفبا:

 

1- استاد احمدرضا اخوت (عضو علمی دانشگاه تهران/ مدیر، موسس و مدرّس مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهما السلام دانشگاه تهران)،

 

2- حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی (هیات علمی گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/دانشیار)،

 

3- دکتر حسین اسکندری (هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی ره/ دانشیار)،

 

4- دکتر معصومه اسماعیلی (هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی ره/دانشیار)،

 

5- دکتر سید محسن اصغری نکاح (هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشیار)،

 

6- دکتر غلامعلی افروز (هیات علمی گروه روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران/استاد ممتاز)،

 

7- دکتر مریم برادران (هیات علمی دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران/ دانشیار)،

 

8-  دکتر هادی بهرامی احسان (هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه تهران/ استاد تمام)،

 

9- حجت الاسلام دکتر عباس پسندیده (هيات علمي دانشگاه دارالحديث قم/ دانشیار)،

 

10- دکتر رضا پورحسین (هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه تهران/دانشیار)،

 

11- دکتر سیدجواد پورکریمی (هیات علمی گروه مدیریت آموزشی دانشگاه تهران/دانشیار)،

 

12- دکتر مسعود جان بزرگی (هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / استاد تمام)،

 

13- دکتر اسماء حسینی (هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا س/استادیار)،

 

14- دکتر فاطمه دهقانی آرا (هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه تهران/استادیار)،

 

 15- دکتر نیکو دیالمه (هیات علمی علوم تربیتی دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران/ دانشیار)،

 

16- دکتر کاظم حاجی ­رجبعلی (پژوهشگر قرآنی/ مدرس مدرسه دانشجویی قرآن و عترت علیهما السلام دانشگاه تهران)،

 

17- دکتر عباس رحیمی نژاد (هیات علمی گروه روانشناسی  دانشگاه تهران/ دانشیار)،

 

18- دکتر سید محمدکاظم رسول زاده طباطبایی (هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، گروه روانشناسی/ استاد تمام)،

 

19- دکتر سید محمدرضا رضازاده (هیات علمی گروه روانشناسی  دانشگاه تهران/استادیار)،

 

20- دکتر جمیله زارعی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران/ استادیار)،

 

21- دکتر فاطمه صغری شفیعی (هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران/ استادیار)،

 

 22- دکتر سیده راضیه طبائیان (هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان/استادیار)،

 

23- دکتر سید محسن طباطبایی مزد آبادی (هیات علمی مدیریت آموزشی دانشگاه آل طه/ استادیار)،

 

24- دکتر سیامک طهماسبی (هیات علمی گروه کودکان پیش دبستانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی/ دانشیار)،

 

25- دکتر عزیزی (هیات علمی دانشگاه آزاد یزد/ استادیار)،

 

26- دکتر باقر غباری بناب (هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه تهران/استاد تمام)،

 

27- دکتر علی فتحی آشتیانی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله/ استاد تمام)،

 

28- دکتر ندا فراهینی (هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه آل طه/ استادیار)،

 

29- دکتر طیبه فردوسی (هیات علمی دانشگاه تهران، موسسه دکتر کاردان/ استادیار)،

 

30- دکتر علی­نقی فقیهی (هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه قم/ دانشیار)،

 

31- دکتر فاطمه فیاض (هیات علمی دانشگاه الزهراء س/ استادیار)

 

32- دکتر منیژه فیروزی (هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه تهران/استادیار)،

 

33- دکتر مریم قاسمی (استاد مدعو دانشگاه تهران، پژوهشگر قرآنی)،

 

34- دکتر محمد کاویانی (هيئت علمي گروه روانشناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / دانشیار)، 

 

35- دکتر قاسمعلی کوچینانی (هیات علمی گروه کلام و فلسفه اسلامی دانشگاه تهران/دانشیار)

 

36- دکتر اکرم گودرزی (هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران/ استادیار)،

 

37- دکتر یاسر مدنی (هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه تهران/ دانشیار)،

 

38- دکتر سید علی مرعشی (هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه چمران اهواز/ دانشیار)،

 

39- دکتر زهره موسی زاده(هیات علمی دانشگاه امام صادق پردیس خواهران/ دانشیار)،

 

40- دکتر فاطمه ناظمی اردکانی (هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه آل طه/ استادیار)،

 

41- دکتر فاطمه نصرتی (هیات علمی گروه روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه تهران/استادیار).

 

42. دکتر مریم احمدی نژاد (هیات علمی دانشگاه الزهراء (س)/ استادیار)

 

43. دکتر مریم سلگی (هیات علمی دانشگاه الزهراء (س)/ استادیار)

 

44. دکتر بتول مشکین فام (هیات علمی گروه ادبیات دانشگاه الزهراء (س)/دانشیار)