لینک راهنمای نصب برنامه کارگاه ها
1399/04/22

باسمه تعالی

راهنمای رفع مشکل ورود به برنامه adobe connect پس از نصب از طریق لینک زیر:لینک فایل

 

اطلاعات بیشتر:
qpsy.ir

 

دبیرخانه همایش
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی